Desfumarea este o masura esentiala de protectie antiincendiu, pentru eliminarea gazelor fierbinti si a noxelor emanate de materialele expuse la foc si temperaturi extreme.

Evacuarea fumului se face prin golurile de zid din fatadele cladirilor, prin deschiderea automata sau manuala a sistemelor de compartimentare sau aerisire.

In prezent, standardele de siguranta publica prevad ca imobilele clasificate cu risc de incendiu sa fie dotate cu sisteme de alarma cuplate la sisteme de desfumare, care in momentul detectarii unui incendiu sau cel putin a unei scurgeri de fum, declanseaza alarma si actioneaza automatizarile de ferestre (daca este cazul) sau centrala de comanda la care sunt conectate una sau mai multe sisteme de desfumare.

Printre dispozitivele de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti se numara si voletii, panourile si trapele cu deschidere automata, amplasate in mod normal in acoperisul cladirii sau in treimea superioara a peretilor de inchidere. In completarea ansamblului de masuri de protectie antifum si antifoc, se prevede unde este cazul, racordarea gurilor de aerisire la ventilatoare, prin ghenele de evacuare a fumului.

In proiectarea planului unei cladiri, un rol esential il ocupa criteriul de performanta in ce priveste limitarea emanatiilor de fum si gaze fierbinti, prin inchiderea etansa a golurilor de zid interioare si exterioare. Aditional, limitarea extinderii fumului se mai poate realiza prin crearea unui flux de suprapresiune care va circula in sens opus directiei de miscare naturala a fumului. Suprapresiunea reprezinta o diferenta de presiune intre volumul spatiilor protejate si volumul spatiilor clasificate cu risc de incendiu (astfel de spatii se regasesc in depresiune fata de incaperile adiacente).

Viteza si sensul de propagare a fumului in caz de incendiu pot fi doar estimate, fiind influentate de factori ca:

  • locul de declansare a incendiului
  • conditiile atmosferice de interior si exterior
  • fazele de dezvoltare a incendiului
  • modul si timpul de reactie a persoanelor din cladirea afectata
  • caracteristicile arhitecturale
  • materialele de constructie si instalatiile ce pot contribui sau obstructiona propagarea fumului si a gazelor fierbinti

La proiectarea unei cladiri se are in vedere asigurarea unui sistem complex de siguranta, in care intra in componenta elementelor arhitectonice, implementate in conformitate cu nevoile reale de siguranta pentru functionarea corespunzatoare a obiectului protejat contra incendiilor, fumului si gazelor fierbinti. Indiferent de tipul sistemului de desfumare, fiabilitatea este esentiala, impreuna cu exercitiile practice si controalele periodice.

Desfumarea este extrem de importanta deoarece faciliteaza interventia echipajelor de pompieri si permite evacuarea in conditii de siguranta.

Incaperile inundate cu fum pot fi aerisite prin tiraj natural sau mecanic de aer, aerul circuland ca urmare a diferentelor de presiune termica. Gurile de admisie a aerului si cele de desfumare se dispun alternat, in vederea obtinerii unei distributii de evacuare cat mai uniforme.

Golurile de aerisire prevazute cu elemente de inchidere se vor mentine deschise in permanenta, dar trebuie avuta in vedere integritatea acestor goluri pentru a oferi o protectie corespunzatoare la intemperii si la intruziuni; automatizarile de ferestre se vor mentine in pozitia de asteptare, insa acelasi lucru nu este obligatoriu pentru golurile prevazute in acoperis sau in peretii exteriori.